Podwykonawca w procesie budowlanym. Uprawnienia i obowiązki – szkolenie 10.12.2019

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży budowlanej oraz wszystkich zainteresowanych

Zapraszamy na szkolenie pt.:

„Podwykonawca w procesie budowlanym. Uprawnienia i obowiązki.

Ochrona praw podwykonawcy.”

10 grudnia 2019 r. w godz. 9.00 – 11.00

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży budowlanej. Celem szkolenia jest zaprezentowanie pozycji podwykonawcy w procesie inwestycyjnym, jego uprawnień i obowiązków. Szczególny nacisk został położony na zabezpieczenie roszczeń podwykonawców od generalnego wykonawcy i inwestora, w tym inwestora działającego w oparciu o przepisy PZP. Uczestnicy szkolenia poznają najczęściej popełniane błędy na etapie zawierania umowy i podczas dokonywania odbiorów. Szkolenie obejmie również sposoby dokumentowania czynności w toku inwestycji pozwalające skutecznie dochodzić roszczeń przed sądem zgodnie z nowymi przepisami postępowania cywilnego obowiązującymi od 7 listopada 2019 roku.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Dominiak, adwokat, wspólnik Adwokackiej Spółki Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk, specjalizujący się w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, postępowaniach odszkodowawczych, prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych.

UWAGA!!! Dodatkowym elementem spotkania będzie prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu pt.:

„Bezgotówkowe wnoszenie wadium w przetargach budowlanych”.

Podczas spotkania dostępne będą punkty informacyjne Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu oraz Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z możliwościami pozyskania środków na rozwój firm w ramach inicjatywy JEREMIE 2.


Cena szkolenia 123,00 zł brutto.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do 06.12.2019r. do godz. 14.00. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE