RODO w HR – rekrutacja i monitoring wizyjny – bezpłatne szkolenie 11.09.2019

Zapraszamy pracowników działów personalnych firm oraz wszystkich innych zainteresowanych na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 Zapraszamy Państwa do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu pt.:

„RODO w HR – rekrutacja i monitoring wizyjny”

11 września 2019 r. w godz. 10.00 - 13.30

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

 

Adresatami szkolenia są przede wszystkim:

• pracownicy działów personalnych firm,

• osoby biorące udział w procesie rekrutacji (np. dyrektorzy poszczególnych działów firmy),

• pracownicy agencji zatrudnienia oraz inni zainteresowani tematem.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestnika w obszarze ochrony danych osobowych. Dzięki temu szkoleniu, uczestnik:

• dowie się, które dane osobowe pracodawca może przetwarzać w procesie rekrutacji,

• pozna podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydata,

• dowie się, jakie dokumenty może pozyskać od kandydata i na jakiej podstawie,

• dowie się, w jakich sytuacji i na jakiej podstawie może przetwarzać dane wrażliwe kandydata,

• dowie się, kiedy i w jakiej formie należy spełnić obwiązek informacyjny wobec kandydata,

• dowie się, jak uregulować współpracę z agencją zatrudnienia oraz jakie obowiązki spoczywają na obu stronach,

• dowie się, jak postąpić z dokumentami kandydata po zakończeniu rekrutacji,

• pozna zasady zgodnego z RODO i przepisami Kodeksu pracy wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie,

• będzie potrafił:

     - sporządzić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną,

     - przeprowadzić rekrutację, by była ona zgodna z RODO,

     - zweryfikować zawartość dokumentacji pracowniczej pod kątem wymagań stawianych przez przepisy o ochronie danych osobowych,

     - przygotować podstawowe dokumenty wprowadzające monitoring wizyjny w firmie.

Godzinowy harmonogram spotkania znajduje się w załączniku.

 

Metoda szkolenia

Szkolenie ma formę wykładu. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnik może zadawać pytania wykładowcy. Każdy uczestnik obecny na całym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o udziale w nim. Jeśli uczestnik otrzyma min. 75% punktów z testu sprawdzającego wiedzę, zamiast w/w zaświadczenia, otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Oba w/w dokumenty zostaną wydane w terminie 14 dni od daty szkolenia.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne ze szkolenia. W terminie 7 dni od ukończenia szkolenia, uczestnik ma możliwość zadawania wykładowcy pytań związanych z omawianymi zagadnieniami (mailowo lub telefonicznie; dopuszcza się po dwa pytania na każdego uczestnika).

Informacje o prowadzącym:

Szkolenie poprowadzi mec. Karolina Łapacz, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO: 27001 (karolina.lapacz@tplegal.pl + 48 665 776 675). W ramach Kancelarii mec. Łapacz przeprowadziła szereg kompleksowych procesów wdrażania RODO oraz dostosowywania podmiotów do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (zarówno w kilku, jak i kilkusetosobowych firmach, grupach kapitałowych, a także w czołowych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego). Prace te obejmowały szczegółowy audyt, raport końcowy wraz z wymaganą przepisami prawa pełną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia kadr zarządzających i pracowników.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września 2019 roku. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz 797 508 207. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE