Usługi doradztwa finansowego

Usługi doradztwa finansowego:

  • SWP w Kościanie wykupiło udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (SFPK). Dzięki temu, przedsiębiorcy m.in. z terenu Powiatu Kościańskiego mogą korzystać z udzielanych przez SFPK poręczeń kredytów i pożyczek.
  • SWP w Kościanie jest Jednostką Certyfikowaną (JC 0024) Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu (FRiP). Stowarzyszenie pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o udzielane przez FRiP poręczenia kredytów i pożyczek.
  • SWP w Kościanie podpisało umowę współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie. Dzięki temu utworzono w siedzibie Stowarzyszenia w Kościanie Punkt Informacyjnego Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w celu udzielania pożyczek ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego oraz Punkt Informacyjny - Punkt przyjmowania wniosków (Instrument Finansowy – Pożyczka Hipoteczna w ramach środków Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju). Stowarzyszenie pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o korzystnie oprocentowane pożyczki.
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE