Usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszu Pożyczkowego

W Punkcie Informacyjnym realizowane są usługi dot. Fundusz Pożyczkowego JEREMIE w zakresie udzielania pożyczek ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Usługi dotyczą: 

  • przekazania informacji na temat warunków udzielania pożyczki,
  • informowania o ogólnych zasadach wypełniania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • przyjmowania wniosków wraz z dokumentacją,
  • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • pomocy przy rozliczaniu pożyczki.
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE