Usługi szkoleniowe

Szkolenia z zakresu:

  • rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (źródła finansowania działalności gospodarczej, wypełnianie niezbędnych dokumentów, księgowość, finanse, podatki, ubezpieczenia społeczne, podstawowe aspekty prawne, marketing, reklama, obsługa klienta),
  • praktycznych aspektów poszukiwania pracy,
  • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE