Władze

Zarząd
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Prezes Zarządu: Stefan Stachowiak
Wiceprezes Zarządu: 
Henryk Michalski
Skarbnik:
 Radosław Bobkiewicz

Rada Stowarzyszenia

Przewodniczący Rady: Andrzej Przybyła
Sekretarz: Dominik Wieszczeczyński
Członkowie Rady: Henryk Bartoszewski, Piotr Ruszkiewicz, Konrad Malicki, Małgorzata Adamczak, Łukasz Stasiak

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przewodniczący: Marek Szymkowiak
Zastępca Przewodniczącego: Konrad Garwoliński
Członek: Wiesław Kasperski

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie:

 • Powiat Kościański:
  Henryk Bartoszewski, Dorota Lew-Pilarska, Piotr Błaszkowski, Stefan Stachowiak
 • Miasto Kościan
  Piotr Ruszkiewicz, Marek Szymkowiak, Konrad Garwoliński, Radosław Bobkiewicz
 • Gmina Czempiń
  Konrad Malicki, Łukasz Stasiak, Maciej Głochowiak, Jan Ratajczak
 • Gmina Kościan
  Andrzej Przybyła, Czesław Szczepaniak, Henryk Michalski, Zdzisław Gidaszewski
 • Gmina Śmigiel
  Małgorzata Adamczak, Marcin Jurga, Wiesław Kasperski, Sławomir Grzelczyk
 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie
  Karol Pawlak
 • Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej
  Dominik Wieszczeczyński
 • Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu
  Józef Gorlas
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE