Pożyczka EKOenergetyczna III

 

Przedstawiamy NOWY INSTRUMENT ZWROTNY DLA BIZNESU Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej RudziePożyczka EKOenergetyczna III skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego. Przeznaczona jest na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i zakup niskoemisyjnych środków transportu.

 

Informujemy, iż nabór wniosków ramach Pożyczki EKOenergetycznej III rozpoczyna się od dnia 16.01.2024 r.

 

Pożyczka EKOenergetyczna III

 • kwota pożyczki do 1.200.000,00 zł
 • okres spłaty do 10 lat (11 lat w obszarze preferencji)
 • oprocentowanie od 2,84% w skali roku
 • brak wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • karencja do 12 miesięcy (18 miesięcy w obszarze preferencji).
 • rozliczenie: maksymalnie 360 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych
 • dokumenty do pobrania
   

Środki muszą być przeznaczone na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MŚP na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w tym m.in.:

 • przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
 • modernizacja energetyczna budynków należących do MŚP,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
 • wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie,
 • budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą (np. magazyny energii),
 • budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej wraz z infrastrukturą,
 • zakup nie starszych niż 2 lata niskoemisyjnych środków transportu,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii,
 • inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

 

„Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o. o. przez Województwo Wielkopolskie.”

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE